Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Bereikbaar Altena

Kern bestuursakkoord en collegeprogramma

Accordion item is uitgeklapt

De A27 en het onderliggend wegennet

De reconstructie van de A27 mag geen vertraging ondervinden. We laten geen mogelijkheid onbenut om daar op te hameren. We willen een robuuste verbinding tussen de snelweg en de kern Werkendam en een betere doorstroming op de Dijkgraaf den Dekkerweg. We brengen de meest geschikte variant voor de reconstructie van het knooppunt in beeld en doen ook onderzoek naar de toekomstige ontsluiting voor de energiefabriek.

Altena moet straks tijdens de werkzaamheden aan de A27 bereikbaar blijven. Ook moeten onze inwoners en ondernemers belangrijke voorzieningen buiten onze gemeente kunnen bereiken.

Samen met onze inwoners, bedrijven, openbaar vervoerbedrijven en hulpdiensten ontwikkelen we een  pakket met maatregelen om de negatieve effecten van sluipverkeer te bestrijden.

Bij de aanpak van het fileknelpunt op de N267 bij de Kromme Nol trekken we samen op met de provincie. Dat doen we ook bij de aanleg van een rotonde bij de kruising van de Hoge Maasdijk met de N322.

We onderzoeken de verkeersveiligheid rondom scholen, sport- en recreatieve voorzieningen en nemen ook gebiedsontsluitingswegen onder de loep. Denkbare oplossingen toetsen we op financiële, maatschappelijke en technische haalbaarheid. Knelpunten die het landbouwverkeer met zich meebrengt worden regionaal in beeld gebracht, waarna we concrete projecten kunnen definiëren.

Openbaar vervoer, veer- en fietsverbindingen

We zetten ons in voor een hoogwaardig OV-netwerk. Daarbij zoeken we samenwerking met de provincie, regio en steden als Utrecht, Breda en Dordrecht. Ook willen we snellere verbindingen met plaatsen als Gorinchem, Zaltbommel, Den Bosch en Tilburg. Nadrukkelijk bezien we ook de bereikbaarheid per openbaar vervoer van de 21 kernen; welke kansen tot optimalisatie zien we daar. We zijn en blijven aangehaakt aan bij besprekingen tussen het Rijk en de provincie over nieuwe concessies en vernieuwingen in het openbaar vervoer.

We faciliteren initiatieven, pilots en experimenten die de mobiliteit een impuls kunnen geven en reserveren een budget om zulke initiatieven een zetje te kunnen geven. Een voorbeeld zijn deelauto’s, OV-fietsen of een belbus, waarmee de bereikbaarheid via het openbaar vervoer kan worden verbeterd.

We brengen samen met inwoners, exploitanten, regionale partners en andere overheden knelpunten rond veerverbindingen in beeld, inclusief passende maatregelen om ze op te heffen.

We analyseren ons fietsroutenetwerk en onderzoeken waar snelle fietsroutes kunnen worden gerealiseerd. Ook gaan we na of bestaande verkeersstromen kunnen worden gebundeld.

Beheer van wegen, water, groen, riool en verlichting

We harmoniseren de beheerplannen van de drie voormalige gemeenten. Nadat alle gegevens beschikbaar zijn en in de beheerpakketten zijn ingevoerd, komen we met een voorstel aan de raad over het onderhoudsniveau en de daaraan gekoppelde kosten. Budgettaire neutraliteit is het uitgangspunt. Binnen die randvoorwaarde streven we naar een biodiversiteit die toch zoveel mogelijk recht doet aan Altena als groenblauwe oase.