Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Inwoner en bestuur

De Begroting 2019 is een (financieel) technische begroting, waarin de financiële gegevens en feiten van de voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem zijn samengenomen. In de Begroting 2019 is geen nieuw beleid opgenomen. Begin 2019 is het Bestuursakkoord 2019-2022 opgeleverd, de vertaling daarvan vindt op dit moment plaats. Het Collegeprogramma zal verwerkt worden in de Kadernota 2020 en de Begroting 2020.

De Begroting 2019 bevat per programma financiële gegevens op totaalniveau. In de Begroting 2020 zal gebruik gemaakt worden van per thema gebundelde financiële gegevens.

Het programma Inwoner en bestuur bestaat uit de taakvelden  Bestuur, Burgerzaken, Beheer  overige gebouwen en gronden, Crisisbeheersing en brandweer, Openbare orde en veiligheid, Begraafplaatsen en crematoria.