Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Onderhoud kapitaalgoederen

Het onderhoud van de kapitaalgoederen is gebaseerd op de beheerplannen van de drie voormalige gemeenten. In 2019 / 2020 zullen de beheersplannen geharmoniseerd worden. Zoals het Bestuursakkoord aangeeft zijn de bestaande budgetten hierbij het uitgangspunt.

Het onderhoud van de kapitaalgoederen legt beslag op een aanzienlijk deel van de financiële middelen van de gemeente Altena. De kapitaalgoederen zijn verdeeld naar de categorieën:

  1. Wegen
  2. Riolering
  3. Watergangen
  4. Groen
  5. Gebouwen

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens per kapitaalgoed ingegaan op de (beheer)plannen en de financiële consequenties.

Leeswijzer onderhoudsniveaus 

A. hoog

B. basis

C. laag; voor de provincie is dit de ondergrens van onderhoud

WegenBeheerplanJaartal vaststellingKwaliteitsniveauFinancieel vertaald
AalburgJa2011CJa
WerkendamJa2015BJa
WoudrichemJa2015BasisJa
AltenaWordt opgesteld2019n.t.b.Binnen bestaande middelen
RioleringBeheerplanJaartal vaststellingKwaliteitsniveauFinancieel vertaald
AalburgN.v.t.N.v.t.N.v.t.N.v.t.
WerkendamN.v.t.N.v.t.N.v.t.N.v.t.
WoudrichemN.v.t.N.v.t.N.v.t.N.v.t.
AltenaBeleidsvisie2017N.v.t.Binnen bestaande middelen
WaterBeheerplanJaartal vaststellingKwaliteitsniveauFinancieel vertaald
AalburgN.v.t.N.v.t.N.v.t.N.v.t.
WerkendamN.v.t.N.v.t.N.v.t.N.v.t.
WoudrichemN.v.t.N.v.t.N.v.t.N.v.t.
AltenaBeleidsvisie2017Voldoen aan eisen WaterschapBinnen bestaande middelen
GroenBeheerplanJaartal vaststellingKwaliteitsniveauFinancieel vertaald
AalburgGroenbeleidsplan2006BJa
WerkendamGroenstructuurplan2009BJa
WoudrichemGroenstructuurplan2015CJa
AltenaWordt opgesteld2019n.t.b.Binnen bestaande middelen
GebouwenBeheerplanJaartal vaststellingKwaliteitsniveauFinancieel vertaald
AalburgMeerjarenonderhouds-programma2012LaagJa
WerkendamBeheerprogramma gemeentelijke gebouwen2017InstandhoudingJa
WoudrichemBeheerplan2011Instandhouding / basisJa
AltenaWordt opgesteld2019n.t.b.Binnen bestaande middelen