Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves