Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Ramingsgrondslagen begroting 2019-2022

In aanloop naar de herindeling zijn begrotingstechnische uitgangspunten en spelregels zoveel mogelijk geharmoniseerd. Daar waar nog uitgegaan wordt van de situatie bij de drie voormalige gemeenten wordt dit aangegeven.