Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Bekendmaking Uitslag draagvlakmeting BIZ CW

Publicatiedatum:
donderdag 12 januari 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingBekendmaking Uitslag draagvlakmeting BIZ CW

In de raad van de gemeente Altena van 18 oktober 2022 is de Verordening BIZ Centrum Werkendam 2023 vastgesteld. De inwerkingtreding van deze verordening was afhankelijk van voldoende steun via een wettelijk voorgeschreven draagvlakmeting als bedoeld in artikel 4 van de Wet BIZ. Op 1 december 2022 heeft stemming/ telling van deze draagvlakmeting plaatsgevonden.

Uitslag stemming

De voorwaarden waren als volgt:

 

 • minimaal de helft van alle bijdrageplichtigen (gebruikers en eigenaren) heeft een geldige stem uitgebracht;

 • van alle stemmers (gebruikers en eigenaren) is minimaal 2/3 voor het instellen van de BIZ;

 • minimaal de helft van zowel de gebruikers als van de eigenaren heeft een geldige stem uitgebracht;

 • Van zowel de stemmende gebruikers als van de stemmende eigenaren heeft minimaal de helft vóór de BIZ gestemd.

   

  Eigenaren + Gebruikers

  Gebruikers

  Eigenaren

  Voorwaarde 1 behaald

  68,69%

  Voorwaarde 2 behaald

  66,41%

  Voorwaarde 3 behaald

  54,74%

  76,70%

  Voorwaarde 4 behaald

  78,85%

  58,23%

Hiermee is er volgens de Wet BIZ sprake van voldoende draagvlak om de BIZ daadwerkelijk in te stellen. Deze gaat per 1 januari 2023 in werking.

 

Digitale bekendmaking

U kunt de volledige tekst ook inzien via de website www.overheid.nl(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/gemeenteblad).

 

De uitslag van deze draagvlakmeting is gepubliceerd op de site van de gemeente Altena en is te raadplegen op http://www.gemeentealtena.nl/BIZ

 

Inzien

U kunt de uitslag van de draagvlakmeting ook gratis inzien in het gemeentehuis, Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk. Maak hiervoor een afspraak via 0183 - 51 61 00. U kunt op verzoek tegen betaling een afschrift krijgen van het besluit.