Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Beleidsregel giften Participatiewet gemeente Altena 2022

Publicatiedatum:
woensdag 29 december 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelBeleidsregel giften Participatiewet gemeente Altena 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

Gelet op de Gemeentewet en artikel 1:3 van de Algemene wet Bestuursrecht en artikel 31, lid 2 M van de Participatiewet;

 

besluit:

 

  • 1.

    Vervallen te verklaren:

    • Beleidsregel giften Participatiewet gemeente Altena 2019.

  • 2.

    Vast te stellen:

    • Beleidsregel giften Participatiewet gemeente Altena 2022.

Artikel 31, lid 2 onderdeel M van de Participatiewet

Niet tot middelen van de belanghebbende worden gerekend: giften voor zover deze naar het oordeel van het college uit een oogpunt van bijstandsverlening verantwoord zijn. Het college heeft een bepaalde mate van beleidsvrijheid. In dat kader heeft het college de volgende beleidsregel vastgesteld:

Artikel 1  

Giften met een periodiek karakter worden beschouwd als inkomen. Met deze giften wordt geen rekening gehouden, zolang het totaal van de giften niet meer bedraagt dan 5% van de bijstandsnorm op jaarbasis.

Artikel 2  

Giften met een eenmalig karakter worden per jaar vrijgelaten, voor zover de giften niet meer bedragen dan de vrijstellingen op grond van artikel 33, eerste lid, onder 7 van de Successiewet 1956 (bedrag € 2.122 per 1 januari 2017). Het in de Successiewet genoemde bedrag geldt voor de uitvoering van deze beleidsregels ook voor gehuwden c.q. samenwoners.

Artikel 3  

Het totaalbedrag aan giften dat een alleenstaande, alleenstaande ouder dan wel gehuwden c.q. samenwoners op jaarbasis ontvangt op basis van de artikelen 1 en 2 van deze beleidsregels, mag niet meer bedragen dan een bedrag van € 2.122.

Artikel 4  

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2022.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 21-12-2021

de secretaris,

drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM