Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Beschikking Omgevingsvergunning beperkte milieutoets: Rijswijk, Lageweg 44

Publicatiedatum:
donderdag 13 juli 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningBeschikking Omgevingsvergunning beperkte milieutoets: Rijswijk, Lageweg 44

Burgemeester en wethouders hebben besloten, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de omgevingsvergunning beperkte milieutoets te verlenen voor:

Adres

Lageweg 44, Rijswijk (N-B)

Omschrijving project

 

De aanvraag betreft omschakeling naar paarden, zoogkoeien, jongvee, vleesvee en schapen voor de inrichting De Groene Heuvel B.V. (OLOnummer 7826775, zaaknummer 2023-027105)

 

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken na de dag van verzending van de beschikking, tot en met 15 augustus 2023 in te zien bij de gemeente Altena.

De beschikking is op 4 juli 2023 digitaal verzonden naar het bedrijf.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken als u belanghebbende bent

 

U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt dan schriftelijk bezwaar maken. U moet dit doen binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit. In uw brief zet u uw naam, adres, de datum, het besluit, waarom u het niet eens bent met het besluit. U stuurt uw brief naar: Gemeente Altena, college van burgemeester en wethouders, Postbus 5, 4286 ZG Almkerk.

 

Het is ook mogelijk om online bezwaar in te dienen via www.gemeentealtena.nl/bezwaar.

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in Breda

 

Ons besluit blijft geldig totdat we een besluit hebben genomen over uw bezwaarschrift. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Dit kan alleen als u ook een bezwaarschrift heeft opgestuurd. Wilt u meer weten over hoe u een voorlopige voorziening aanvraagt? Kijk dan op www.gemeentealtena.nl/bezwaar of bel naar 0183 – 51 61 00.