Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent Lijst van categorie├źn waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is

Publicatiedatum:
maandag 17 juli 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingBouwplan tiny houses Hoekje 3a te Almkerk

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke publicatie is op 12 juli 2023 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2023, 304683.]

 

De raad van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met als onderwerp Bouwplan tiny houses Hoekje 3a te Almkerk,

 

gelezen het amendement van A. Duizer (CU) van 4 juli 2023

 

overwegende dat:

 • -

  een initiatief bestaat voor het oprichten van 11 tiny houses op het perceel Hoekje 3a te Almkerk met een instandhoudingstermijn van maximaal 15 jaar;

 • -

  het initiatief in strijd is met de regels van het geldende bestemmingsplan Buitengebied Woudrichem 2011, omdat op de locatie Hoekje 3a te Almkerk uitsluitend agrarisch gebruik is toegelaten;

 • -

  het aangevraagde plan is aangemerkt als experiment volgens de 20e tranche Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet d.d. 30 maart 2023;

Gelet op:

 • -

  het bepaalde in de artikelen 2.10, lid 2, 2.12, lid 1 onder a 3, en 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in samenhang met het bepaalde in artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht, alsmede

 • -

  het bepaalde in de ‘Lijst van categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is’ en

 • -

  artikel 6 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet;

besluit:

 

 • 1.

  projecten voor de realisatie van maximaal 12 tiny houses met een minimale onderlinge afstand van 2 kilometer tussen de projecten, als categorie toe te voegen aan de ‘Lijst van categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 4 juli 2023.

de voorzitter,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

de raadsgriffier,

drs. S.J. Peet