Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het stimuleren van cultuurparticipatie (Subsidieregeling Cultuurparticipatie Altena 2020)

Publicatiedatum:
woensdag 3 mei 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Regeling tot wijziging van diverse subsidieregelingen in verband met indexatie 2023

 

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena tot wijziging van diverse subsidieregelingen in verband met indexatie 2023’

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Altena 2019;

 

besluit:

 

vast te stellen: ‘Regeling tot wijziging van diverse subsidieregelingen in verband met indexatie 2023’

Artikel 1 Regeling tot wijziging

A

 

De Subsidieregeling Sport en Bewegen Altena 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

 

In dit artikel staan meerdere bedragen vermeld. De wijzigingen voor de subsidies zijn als volgt:

 

A. Basissubsidie

 

A Lid 1. het basisbedrag gaat per binnensportvereniging van € 1.000,- naar € 1.050,-

 

A lid 1. het bedrag gaat per jeugdlid van € 50,- naar € 52,50

 

A lid 2. het basisbedrag gaat per buitensportvereniging van € 500,- naar €525,-

 

A lid 2. het bedrag gaat per jeugdlid van € 15,- naar € 15,75

 

A lid 3. het basisbedrag gaat per korfbalvereniging van € 750,- naar € 787,50

 

A lid 3. het bedrag gaat per jeugdlid van € 32,50 naar € 34,13

 

A lid 4. het basisbedrag gaat per scoutingorganisatie van € 1000,- naar € 1050,-

 

B. Stimuleringssubsidie

 

B lid 5. het stimuleringsbedrag gaat per activiteit van € 500,- naar € 525,-

 

C lid 6. het maximum bedrag van een projectsubsidie gaat van € 2500,- naar € 2625,-

 

B

 

De Subsidieregeling Buitensportaccommodaties Altena 2021 wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 

In dit artikel staan meerdere buitensportverenigingen vermeldt. De wijziging is het toevoegen van een buitensportvereniging, namelijk een atletiekvereniging. De wijzingen in de regeling zijn als volgt:

 

Art 1. Lid b. buitensportvereniging: een sportvereniging als bedoeld onder c, d, e, f of g; wordt veranderd in buitensportvereniging: een sportvereniging als bedoeld onder c, d, e, f, g, of h;

 

Art 1. Lid h. onderhoudsstichting: wordt veranderd in Atletiekvereniging: een sportvereniging waar diverse onderdelen van de atletieksport beoefend wordt, die voor haar sportactiviteiten (competitie en training) structureel over een langere periode gebruik maakt van een buitensportaccommodatie in de gemeente Altena;

 

Art 1.Lid i. Buitensportaccommodatie: een onoverdekt sportterrein voor voetbal, korfbal, tennis, kaatsen of beachvolleybal; wordt veranderd in Buitensportaccommodatie: een onoverdekt sportterrein voor voetbal, korfbal, tennis, kaatsen, beachvolleybal of atletiek;

 

Art 1. vernummering: Lid h. t/m lid 0. wordt lid i. t/m p.

 

C

 

De Subsidieregeling Dorpshuizen Altena 2021 wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 5 uit de regeling die is vastgesteld op 5 januari 2021, wordt vervangen door de volgende tekst:

 

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

 

De subsidie wordt per kalenderjaar verstrekt en als volgt berekend:

 

Een vast bedrag per dorpshuis, te weten € 1.680,--, aangevuld met

 

een bijdrage van maximaal € 10,50 per m2 bruto vloeroppervlak.

 

D

 

De Subsidieregeling kernenbudget Altena 2021 wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 18 lid 1: Het bedrag per Kern(en) vertegenwoordigend orgaan gaat van €1500,- naar €1575,-

 

Artikel 18 lid 2: Het bedrag per Oranjevereniging gaat van €250,- naar €262,50 en het bedrag per basisschoolleerling van €1,50 naar €1,60.

 

Artikel 18 lid 3: Het maximale bedrag per timmerdorp gaat van €1500,- naar €1575,-

 

Artikel 18 lid 4: Het bedrag per muziekkiosk gaat van €500,- naar €525,-

 

E

 

De Subsidieregeling Cultuurparticipatie Altena 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 6 A. Basissubsidie

 • 1.

  De basissubsidie voor een muziekvereniging wordt per kalenderjaar verstrekt en wordt als volgt berekend:

  • a.

   basisbedrag per muziekvereniging, maximaal van € 1.000,00 wordt € 1.050,00

  • b.

   een bijdrage van maximaal € 50,00 per jeugdlid wordt € 52,50

  • c.

   een bijdrage van maximaal € 50,00 per seniorenlid wordt € 52,50

  • d.

   een bijdrage van maximaal € 100,00 per jeugdlid die les krijgt binnen de leerlingenopleiding van de muziekvereniging, mits uit de begroting van de betreffende vereniging blijkt dat men voor de opleiding van de muziekvereniging, minimaal € 100,00 per jeugdlid aan kosten maakt, wordt € 105,00

 • 2.

  De basissubsidie voor een zangvereniging of toneelvereniging wordt per kalenderjaar verstrekt en wordt als volgt berekend:

  • a.

   basisbedrag per zangvereniging of toneelvereniging, maximaal € 250,00 wordt € 262,50

  • b.

   een bijdrage van maximaal € 10,00 per jeugdlid wordt € 10,50

  • c.

   een bijdrage van maximaal € 10,00 per seniorenlid wordt € 10,50

 • 3.

  De basissubsidie voor een dansschool wordt per kalenderjaar verstrekt wen wordt als volgt berekend:

  • a.

   basisbedrag per dansschool, maximaal € 250,00 wordt € 262,50

  • b.

   een bijdrage van maximaal € 10,00 cursist die op peildatum:

   • -

    jonger is dan 18 jaar of

   • -

    ouder is dan 65 jaar

  • word € 10,50

 • 4.

  De basissubsidie voor een beeldende kunstinstelling, wordt per kalenderjaar verstrekt en wordt als volgt berekend:

  • a.

   basisbedrag per beeldende kunstinstelling, maximaal € 1.000,00 wordt € 1.050,00

  • b.

   een bijdrage van maximaal € 50,00 per cursist wordt € 52,50.

B. Stimuleringssubsidie

 • 5.

  Een stimuleringssubsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met dien verstande:

  • 1.

   de stimuleringssubsidie minimaal € 500,00 per aanvullende activiteit bedraagt; wordt € 525,00 en

  • 2.

   de stimuleringssubsidie slechts wordt verleend tot maximaal € 2.500,00 voor één of meerdere aanvullende activiteitenkalenderjaar per instelling wordt € 2.625,00

F

 

De Subsidieregeling recreatieve en toeristische instelling 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

 

Het maximale bedrag per instelling per kalenderjaar wordt verhoogd met €6500,00, luidende:

 

De hoogte van de subsidie per instelling per kalenderjaar bedraagt maximaal € 136.500,00.

 

G

 

De Subsidieregeling Openbaar Bibliotheekwerk 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum per lokale bibliotheek van € 22,31 per inwoner van de gemeente Altena op de peildatum.

 

[Onderdeel G bevat een kennelijke verschrijving, hier wordt bedoeld: De Subsidieregeling Openbaar Bibliotheekwerk 2022 wordt als volgt gewijzigd:.]

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na openbare bekendmaking in het digitale Gemeenteblad van Altena en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Regeling tot wijziging van diverse subsidieregelingen in verband met indexatie 2023”.

Aldus vastgesteld op 4 april 2023.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

de secretaris,

drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM