Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Bomenbeleidsplan Altena 2022

Publicatiedatum:
woensdag 20 april 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieBomenbeleidsplan Altena 2022

De raad van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

 

besluit:

 

vast te stellen de nota Bomenbeleidsplan Altena 2022;

 

een bomenfonds in te stellen;

 

€ 150.000 uit het duurzaamheidsfonds over te hevelen naar het bomenfonds;

 

het college opdracht te geven om te komen tot een bomenverordening met uniforme regels om bepaalde houtopstanden te beschermen tegen kap op basis van het ‘ja, mits’-principe;

 

het college opdracht te geven de beschermwaardige houtopstanden te zijner tijd te ontsluiten via een openbare digitale kaart.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Altena van 8 maart 2022

de voorzitter,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

de raadsgriffier,

drs. S.J. Peet