Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Beschikking Wabo, omgevingsvergunning, reguliere procedure Productiestraat 38 in Giesssen

Publicatiedatum:
donderdag 24 augustus 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
andere beschikkingGemeente Altena - Beschikking Wabo, omgevingsvergunning, reguliere procedure Productiestraat 38 in Giesssen

Burgemeester en wethouders hebben besloten om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) voor:

 

Adres

Omschrijving project

Productiestraat 38 te Giessen, Noblabla Mallen en Gietwerk

Omgevingsvergunning (OBM), aspect milieu, voor het opslaan en verwerken van polyesterhars ten behoeve van het maken van mallen en gietwerk (OLO-nummer 7098569 - omwb zaaknr. 2022-033232)

 

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn gedurende 6 weken, in te zien via de gemeente Altena. De beschikking is op 14 augustus 2023 verzonden naar het bedrijf.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken als u belanghebbende bent

 

U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt dan schriftelijk bezwaar maken. U moet dit doen binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit. In uw brief zet u uw naam, adres, de datum, het besluit, waarom u het niet eens bent met het besluit. U stuurt uw brief naar: Gemeente Altena, college van burgemeester en wethouders, Postbus 5, 4286 ZG Almkerk.

Het is ook mogelijk om online bezwaar in te dienen via www.gemeentealtena.nl/bezwaar.

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in Breda

 

Ons besluit blijft geldig totdat we een besluit hebben genomen over uw bezwaarschrift. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Dit kan alleen als u ook een bezwaarschrift heeft opgestuurd. Wilt u meer weten over hoe u een voorlopige voorziening aanvraagt? Kijk dan op www.gemeentealtena.nl/bezwaar of bel naar 0183 – 51 61 00.

 

U kunt een vergunning binnen 6 weken bekijken

 

De 6 weken gaan in na de verzenddatum van het besluit. Via de website van de gemeente Altena kunt u een informatieverzoek indienen om de vergunning digitaal te bekijken. Kijk daarvoor op www.gemeentealtena.nl/informatieverzoek of bel naar 0183 – 51 61 00.