Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Kennisgeving uitbreiding alleenrecht aan de gemeente ‘s-Hertogenbosch voor de huishoudelijke afvalinzameling

Publicatiedatum:
donderdag 2 juni 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingGemeente Altena - Kennisgeving uitbreiding alleenrecht aan de gemeente ‘s-Hertogenbosch voor de huishoudelijke afvalinzameling

Het college van burgemeester en wethouders van Altena heeft op grond van artikel 3 vierde lid van de Afvalstoffenverordening 2020, op 13 oktober 2020 aan, de gemeente ’s-Hertogenbosch, een alleenrecht verleend voor de inzameling huis aan huisinzameling van diverse afvalstromen en een aantal hiermee verband houdende werkzaamheden.

 

Op 10 mei 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van Altena besloten op grond van artikel 3 vierde lid van de Afvalstoffenverordening 2020 het alleenrecht uit te breiden

 

Het betreft een uitbreiding van het bestaande alleenrecht. De uitbreiding heeft betrekking op de huur van containers, het transport en de verwerking van de meeste afvalstromen op de milieustations en de inzameling en verwerking van verpakkingsglas en incontinentiemateriaal uit de wijkparkjes.

 

Bovengenoemd besluit treedt in werking met ingang van de dag na openbare bekendmaking.

 

Bekendmakingen zijn te vinden op de gemeentelijke website www.gemeentealtena.nl.

 

U kunt bovengenoemd besluit vanaf vandaag ook kosteloos inzien in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak via: 0183 - 51 61 00. Iedereen kan op verzoek tegen betaling een afschrift verkrijgen van een besluit.

 

Rechtstreeks belanghebbenden, die het niet eens zijn met het besluit tot het uitbreiden van het alleenrecht, kunnen daartegen, binnen zes weken na de dag van openbare bekendmaking in het digitale gemeenteblad, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5, 4286 ZG, Almkerk.