Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer, Industrieweg 31 Giessen

Publicatiedatum:
donderdag 15 september 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
andere beschikkingGemeente Altena - Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer, Industrieweg 31 Giessen

Burgemeester en wethouders van Altena hebben maatwerkvoorschriften gesteld voor de volgende inrichting:

Adres:

Industrieweg 31, Giessen, Alamo Group The Netherlands Holding B.V.

Omschrijving Project:

Maatwerkvoorschriften bodembescherming

Datum verzending:

5 september 2022 (zaaknummer 2022-024128)

Inzien

U kunt de documenten bekijken tot en met 18 oktober 2022. U kunt de documenten bekijken in het gemeentehuis, Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk. Maak hiervoor eerst een afspraak via 0183 - 51 61 00.

U kunt bezwaar indienen als u belanghebbende bent

U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt dan schriftelijk bezwaar maken. U moet dit doen binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit. In uw brief zet u uw naam, adres, de datum, het besluit, waarom u het niet eens bent met het besluit. U stuurt uw brief naar: college van burgemeester en wethouders, Postbus 5, 4286 ZG Almkerk.

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in Breda

Het besluit treedt in werking de dag na toezending van het besluit. Ons besluit blijft geldig totdat we een besluit hebben genomen over uw bezwaarschrift. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Dit kan alleen als u ook een bezwaarschrift heeft opgestuurd. Wilt u meer weten over hoe u een voorlopige voorziening aanvraagt? Kijk dan op www.gemeentealtena.nl/bezwaar of bel naar 0183 - 51 61 00.