Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Nabij de spaarbekkens ‘Petrusplaat’ en ‘Honderd en Dertig’ in het Natura 2000-gebied ‘Biesbosch (nabij Petrusplaat 1 in Werkendam, aanlegsteiger verplaatsen en nieuwe aanlegsteiger plaatsen

Publicatiedatum:
woensdag 3 februari 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraagGemeente Altena - Nabij de spaarbekkens ‘Petrusplaat’ en ‘Honderd en Dertig’ in het Natura 2000-gebied ‘Biesbosch (nabij Petrusplaat 1 in Werkendam, aanlegsteiger verplaatsen en nieuwe aanlegsteiger plaatsen

Het college maakt bekend dat deze ontwerpvergunning ter inzage ligt. Het gaat om het verplaatsen van een aanlegsteiger en het plaatsen van een nieuwe aanlegsteiger in en nabij de spaarbekkens ‘Petrusplaat’ en ‘Honderd en Dertig’ in het Natura 2000-gebied ‘Biesbosch’.

 

Gevraagd is een vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

• bouwen van een bouwwerk;

• werk of werkzaamheden uitvoeren;

• handelen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten.

De ontwerpvergunning ligt ter inzage vanaf 4 februari tot en met 18 maart 2021.

U kunt dit plan bekijken tot en met donderdag 18 maart 2021

U kunt het plan met alle gegevens inzien op het gemeentehuis, Sportlaan 170 in Almkerk.

Hiervoor moet u wel een afspraak maken. U kunt een afspraak maken via 0183 – 51 61 00.

U kunt tot en met donderdag 18 maart 2021 ook uw mening (zienswijze) geven

Dit kan op 2 manieren:

1. U stuurt een brief naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5, 4286 ET Almkerk onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpvergunning werkzaamheden aanlegsteigers Biesbosch’.

2. U geeft uw mening in een gesprek. U belt met Sanne Brosens voor een afspraak via 0183- 51 64 38 of via s.brosens@gemeentealtena.nl.

Bezwaar maken tegen de definitieve vergunning is alleen mogelijk als u ook een reactie heeft ingebracht op de ontwerpvergunning.