Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Ontwerp bestemmingsplan “Midgraaf 25, Babyloniënbroek”.

Publicatiedatum:
donderdag 9 november 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentGemeente Altena - Ontwerp bestemmingsplan “Midgraaf 25, Babyloniënbroek”.

Het college maakt bekend dat het ontwerp bestemmingsplan hieronder ter inzage ligt. Het gaat om:

 

 • 1.

  Ontwerpbestemmingsplan Midgraaf 25, Babyloniënbroek NL.IMRO.1959.141BuiMidgr25-ON01

   

Inhoud van het plan

 

Op de locatie aan de Midgraaf 25 in Babyloniënbroek is thans een gedeelte van de bebouwing van een voormalig agrarisch bedrijf aanwezig. De initiatiefnemer is voornemens om de bestaande bedrijfswoning om te zetten naar een burgerwoning. Tevens beoogt de initiatiefnemer één van de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen als bijgebouw te gebruiken (tot maximaal 500m2). De overige bedrijfsbebouwing is reeds gesloopt.

 

Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

 

Dit plan ligt ter inzage vanaf vrijdag 10 november 2023 tot en met donderdag 21 december 2023.

U kunt de documenten bekijken tot en met 21 december 2023

 

Dat kan op 2 manieren:

 • 1.

  U maakt een afspraak om de documenten digitaal te bekijken op het gemeentehuis (Sportlaan 170 in Almkerk). U kunt een afspraak maken via 0183 – 51 61 00.

 • 2.

  U bekijkt de documenten digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt tot en met 21 december 2023 ook uw zienswijze geven

 

Dat kan op 2 manieren:

 • 1.

  U stuurt een brief naar de gemeenteraad: Postbus 5, 4286 ZG Almkerk, met uw zienswijze.

 • 2.

  U geeft uw zienswijze in een gesprek voor 22 december 2023. U belt met Danielle Plaggenmarsch voor een afspraak via (0183) 516810.

Kennisgeving anterieure overeenkomst Midgraaf 25 Babyloniënbroek

 

Het college heeft een anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer. De overeenkomst gaat over de omzetten van de agrarische bestemming naar wonen en natuur op het perceel Midgraaf 25 in Babyloniënbroek.

 

Wij maken dat bekend op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening.