Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - straatnaambesluit Hangs Bospad - fietspad door het bos in Hank

Publicatiedatum:
vrijdag 5 maart 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Altena - straatnaambesluit Hangs Bospad - fietspad door het bos in Hank

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena heeft op 2 februari 2021 de straatnaam ‘Hangs Bospad’ in Hank vastgesteld. Deze naam geldt voor het fietspad door het zogenaamde Hankse bos.

 

Besluit inzien

Het straatnaambesluit met bijbehorende situatietekening ligt ter inzage. U kunt het besluit bekijken in het gemeentehuis, Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk. Maak hiervoor eerst een afspraak via 0183-51 61 00 met K.H.D. van de Water-van Gammeren.

 

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen ons besluit

De 6 weken gaan in op de dag na de datum die bovenaan deze bekendmaking staat.

In uw bezwaarschrift zet u:

 

  • uw naam en adres,

  • de datum van uw bezwaarschrift,

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van deze brief),

  • de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit,

  • uw handtekening.

Uw bezwaarschrift stuurt u aan de gemeente Altena, postbus 5, 4286 ZG Almkerk.

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in Breda

Het duurt even voor we een beslissing nemen over uw bezwaarschrift. Ondertussen blijft ons besluit waartegen u bezwaar maakt wel geldig. Is dat voor u een probleem, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Dat is een regeling voor de periode dat uw bezwaarschrift nog bij ons in behandeling is.

 

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Breda, sector Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.

U betaalt kosten als u vraagt om een voorlopige voorziening (griffierecht). Op www.rechtspraak.nl leest u er meer over.

 

Almkerk, 5 maart 2021