Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Toestemming voor het opgeven van gemeentelijke landschapselementen binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Publicatiedatum:
donderdag 24 augustus 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieGemeente Altena - Toestemming voor het opgeven van gemeentelijke landschapselementen binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

In het nieuwe landelijke Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is vastgelegd dat agrariërs aangrenzende gronden (sloten, onderhoudsstroken en houtwallen) van de gemeente mogen opgeven als landschapselement. Deze gronden tellen dan mee voor de subsidie die agrariërs kunnen ontvangen voor duurzame en toekomstbestendige landbouw. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft aan dat toestemming van de eigenaar voldoende is. Dit bericht geldt als toestemming om de aangrenzende sloten van de gemeente Altena in te tekenen.

Voorwaarden en uitzonderingen

De gemeente verleent toestemming aan de agrarische bedrijven om gemeentelijke stroken en andere landschapselementen, aansluitend aan hun eigen grond, tot eind 2023 in te tekenen voor de GLB-subsidie onder de volgende voorwaarden:

  • 1.

    De aanliggende eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het correct en volgens de subsidieregels intekenen van de percelen. De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele fouten.

  • 2.

    Stroken grond die al worden verpacht, mogen niet worden ingetekend door een ander dan de pachter.

  • 3.

    Als een gemeentelijk landschapselement gelegen is tussen twee verschillende eigenaren, mogen beide partijen maximaal tot de helft van het landschapselement intekenen.

Het onderhoud blijft bij de gemeente

De gemeente blijft verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de stroken grond en de sloten. Agrariërs krijgen geen toestemming voor feitelijk ander gebruik, zoals het inzaaien van een eigen gewas of het (laten) begrazen of bemesten van de stroken.

Melding

De agrariër is verplicht om te melden welke gronden van de gemeente hij intekent. De gemeente wil graag overzicht hebben van de stroken die zijn ingetekend. Enerzijds krijgen we zo informatie over de behoefte. Dat is informatie die wij meenemen in de evaluatie. Verder kunnen we, als er een wijziging plaatsvindt aan de grond, de desbetreffende agrariër benaderen.

Om een melding te maken, kan er een formulier op de website van de gemeente ingevuld worden.

Ga hiervoor naar www.gemeentealtena.nl/GLB. In het formulier moeten de volgende gegevens ingevuld worden: bedrijfsgegevens, het mailadres en het telefoonnummer waarop wij u eventueel kunnen bereiken. Daarnaast moet aangegeven worden welk kadastraal perceel van de gemeente is ingetekend, het aangrenzende perceel en de ingetekende oppervlakte. Per intekening moet een afbeelding van deze intekening bij het GLB, kaartje uit Mijn Percelen, toegevoegd worden.

Eind 2023 beoordelen we de toestemming opnieuw

Aan het eind van dit jaar beoordelen we de toestemming opnieuw. We besluiten dan of de toestemming met een jaar wordt verlengd.

Vragen en informatie

Heeft u vragen over deze toestemming of over het invulformulier, dan kunt u contact opnemen met de heer L. Schoonen of mevrouw J. van Duren van het team Omgeving & Vastgoed. Dit kan telefonisch via 0183 – 51 61 00.