Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Vaststelling bestemmingsplan Kern Woudrichem: Ravelijn 87

Publicatiedatum:
donderdag 2 juni 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentGemeente Altena - Vaststelling bestemmingsplan Kern Woudrichem: Ravelijn 87

De burgemeester en wethouders van de gemeente Altena maken bekend dat op 31 mei 2022 het bestemmingsplan is vastgesteld:

 

 

 • 1.

  Kern Woudrichem: Ravelijn 87 (NL.IMRO.1959.WouBP120Ravelijn87-VS01)

   

Dit plan maakt de bouw van één woning mogelijk op het perceel Ravelijn 87 in Woudrichem.

 

Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

 

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan bekijken tot en met 15 juli 2022

 

Het bestemmingsplan ligt ter inzage van vrijdag 3 juni 2022 tot en met vrijdag 15 juli 2022. U kunt het bestemmingsplan op 2 manieren bekijken:

 

 • 1.

  U maakt een afspraak om het bestemmingsplan digitaal te bekijken op het gemeentehuis, Sportlaan 170 in Almkerk. U kunt een afspraak maken via 0183 – 51 61 00.

 • 2.

  U bekijkt het bestemmingsplan digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl. . Door het invullen van het identificatienummer NL.IMRO.1959.WouBP120Ravelijn87-VS01.

   

 

U kunt in beroep gaan als u belanghebbende bent

 

U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt alleen in beroep gaan:

 

 

 • 1.

  als u het niet eens bent met een wijziging die bij de vaststelling is aangebracht; of

 • 2.

  als u op tijd uw zienswijze heeft gegeven bij de gemeenteraad; of

 • 3.

  als u kunt bewijzen dat u niet in staat was om uw zienswijze op tijd te geven bij de gemeenteraad.

   

 

U kunt tot en met vrijdag 15 juli 2022 in beroep gaan

 

U gaat in beroep door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u in beroep gaat bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Raad van State in Den Haag

 

Het besluit tot vaststelling treedt de dag, na afloop van de beroepstermijn, in werking. Ons besluit blijft dus geldig totdat de rechter heeft besloten over uw beroep. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit moet dan wel binnen de beroepstermijn. Voor het vragen van een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.