Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Vergunning Biesboschhaven Noord 7 in Werkendam

Publicatiedatum:
donderdag 7 april 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
andere vergunningGemeente Altena - Vergunning Biesboschhaven Noord 7 in Werkendam

Het college maakt bekend dat vergunning is verleend voor LNG bunkeren van tankauto naar schip op het perceel Biesboschhaven Noord 7, 4251 NL te Werkendam.

Er is vergunning verleend voor de volgende activiteiten:

 

Handelen strijdig met regels RO

Vestigen van een afwijkend bedrijf

Milieu

LNG bunkeren van tankauto naar schip

 

De vergunning is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

U kunt dit plan bekijken tot en met donderdag 19 mei 2022

Via de website van de gemeente Altena kunt u een informatieverzoek indienen om dit plan digitaal te bekijken. Kijk daarvoor op www.gemeentealtena.nl/informatieverzoek of bel naar 0183 – 51 61 00.

Heeft u bezwaar tegen het plan

Tegen de vergunning kan alleen bezwaar (beroep) worden gemaakt door degenen die hebben gereageerd op het ontwerpbesluit. Bezwaar maken kan tot uiterlijk donderdag 19 mei 2022.

Als u bezwaar wilt maken moet u een brief (beroepschrift) sturen naar de afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. In die brief geeft u aan tegen welke vergunning u bezwaar (beroep) maakt. Ook moet u aangeven waarom u bezwaar maakt. U moet de brief inzenden uiterlijk voor 19 mei 2022.

Start uitvoering plan

De vergunning gaat pas in na donderdag 19 mei 2022. Als u bezwaar heeft gemaakt en u wilt niet dat wordt gestart met de werkzaamheden, dan moet u ook een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’ vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank.

Meer informatie over een voorlopige voorziening kunt u vinden op de gemeentelijke website.