Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Regeling Toekenning Ereteken Jongeren in Altena

Publicatiedatum:
woensdag 15 maart 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingRegeling Toekenning Ereteken Jongeren in Altena

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, gelezen het voorstel,

 

besluit:

 

Vast te stellen de Regeling Toekenning Ereteken Jongeren in Altena.

Artikel 1  

Ingesteld wordt het ereteken voor de jeugd van Altena in de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar.

Artikel 2  

Het ereteken draagt de naam het Kristal van Altena.

Artikel 3  

Het ereteken, het Kristal van Altena, bestaat uit een sieraad / kunstwerk met een bijbehorende oorkonde.

Artikel 4  

Het ereteken het Kristal van Altena wordt gelijktijdig met de Parel en de Schaal uitgereikt door de burgemeester tijdens de Algemene Passende gelegenheid. Als uitgangspunt wordt daarbij de Nieuwjaarsreceptie gehanteerd.

Artikel 5  

Toekenning van het ereteken voor de jeugd geschiedt door het college van burgemeester en wethouders.

De Jongerenraad van Altena spant zich mede in voor het nomineren van jongeren.

Een ambtelijke jury adviseert het college over de voordrachten.

Artikel 6  

Toekenning van het ereteken, het Kristal van Altena, wordt getoetst aan de volgende criteria:

 • -

  De jongere zet zich op een bijzondere manier op vrijwillige basis in voor de medemens van Altena. Hij/zij doet dat ten minste 2 jaar en minstens 250 uur in totaal.

 • -

  De jongere heeft zich op een indrukwekkende en heldhaftige manier incidenteel ingezet bij een bijzondere gebeurtenis.

 • -

  De jongere is van onbesproken gedrag

 • -

  De verdienste komt ten goede aan de gemeenschap of aan de medemens in Altena.

 • -

  De jongere is inwoner van Altena.

 • -

  De jongere wordt voorgedragen door een derde die de voordracht goed onderbouwt en motiveert.

Artikel 7  

Het college van Altena kan ook zelf het initiatief nemen om de waardering toe te kennen aan jongeren die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap.

Vastgesteld in de vergadering van 8 maart 2022,

de secretaris,

drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM