Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning Altena 2021

Publicatiedatum:
maandag 15 november 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingEerste wijziging van het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning Altena 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

Gezien het bepaalde in artikel8.2, lid 2, van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Altena 2019:

 

Besluit vast te stellen:

 

de Eerste wijziging van het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning Altena 2021

Artikel 1  

Artikel 4, lid 6 van het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning Altena 2021 komt als volgt te luiden:

 

  • 6.

    Op jaarbasis kan maximaal 2.000 km gereisd worden tegen Wmo-tarief.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking..

  • 2.

    Dit besluit wordt aangehaald als de Eerste wijziging van het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning Altena 2021.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W van 2 november 2021.

de loco-secretaris,

drs. ir. C. Verweij

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM