Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Uitvoeringsbesluit Re-integratievoorzieningen Sociaal Domein 2022

Publicatiedatum:
donderdag 15 september 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelWijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Re-integratievoorzieningen Sociaal Domein 2022, 1e wijziging

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

gelet op:

 

 • -

  artikel 13.4 van de Integrale verordening sociaal domein gemeente Altena 2022

besluit:

 

vast te stellen: het wijzigingsbesluit “Uitvoeringsbesluit Re-integratievoorzieningen Sociaal Domein 2022, 1e wijziging”.

 

Het Uitvoeringsbesluit Re-integratievoorzieningen Sociaal Domein 2022 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  Artikel 15.1 lid 2 komt te luiden: een premie wordt verstrekt, indien de betrokkene gemiddeld minimaal 17 uur per week vrijwilligerswerk verricht, gedurende een periode van 12 maanden. Werkzaamheden verricht in het kader van art. 3.9 van de Verordening sociaal domein gemeente Altena worden niet aangemerkt als vrijwilligerswerk.

 • 2.

  Toelichting Uitvoeringsbesluit re-integratievoorzieningen Sociaal Domein 2022 artikel 15.1 komt te luiden: Voor categorieën uitkeringsgerechtigden voor wie het erg moeilijk is een reguliere betaalde baan te aanvaarden, wordt het redelijk geacht hen een vergoeding te verstrekken wanneer ze vrijwilligerswerk verrichten. Hiervoor komen personen vanaf 60 jaar in aanmerking, of personen die vanwege medische- of sociale omstandigheden niet in staat zijn een betaalde baan te aanvaarden.

  Het vrijwilligerswerk dat verricht wordt moet een bredere en langere omvang hebben dan de tegenprestatie. Daarom wordt pas een premie toegekend, wanneer gemiddeld minimaal 17 uur per week vrijwilligerswerk wordt verricht en wanneer dit gedurende een periode van een jaar het geval is geweest.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking na publicatie.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Re-integratievoorzieningen Sociaal Domein 2022, 1e wijziging”.

Aldus vastgesteld op 23 augustus 2022.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

de secretaris,

drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM