Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit beperking openbaarheid gemeente Altena

Publicatiedatum:
woensdag 28 augustus 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit beperking openbaarheid gemeente Altena

Burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, voor deze drs. ing. J. Visser in zijn hoedanigheid van teammanager Informatie van de gemeente Altena;

 

gelet op artikel 15, lid 1, onder a van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 alsmede bepaalde in het ‘Mandaatbesluit Altena 2019 – versie 2’, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 22 januari 2019;

 

 

b e s l u i t:

 

tot het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van het dossier nr. 678 van het archiefblok Gemeentebestuur Werkendam 1997-2006 voor een periode van 75 jaar na afsluiten van het dossier. Dit betreft een dossier dat gegevens van een nog levende persoon bevat. De openbaarheid in de zin van de Archiefwet 1995 treedt in werking in het jaar 2078.

Tot 2078 kan onderhavig dossier uitsluitend geraadpleegd worden na schriftelijke toestemming van de streekarchivaris.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de verklaring van overbrenging van de betreffende archiefbescheiden.

Wijk en Aalburg, 16 augustus 2019.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Drs. ing. J. Visser

Teammanager Informatie.