Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Vaststelling bestemmingsplan “Kern Dussen: Molenkade 25”

Publicatiedatum:
woensdag 25 september 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijkGemeente Altena - Vaststelling bestemmingsplan “Kern Dussen: Molenkade 25”

De burgemeester en wethouders van de gemeente Altena maken bekend dat:

 

 • 1.

  Zij op 16 juli 2019 het besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai hebben vastgesteld op grond van artikel 82 en volgende van de Wet Geluidhinder, in het kader van het bestemmingsplan “Kern Dussen: Molenkade 25”. De hogere grenswaarde is 59 dB voor appartement 1, 52 dB voor appartement 2, 51 dB voor appartementen 3 en 49 dB voor appartement 4.

 • 2.

  De gemeenteraad op 17 september 2019 het Bestemmingsplan “Kern Dussen: Molenkade 25” heeft vastgesteld (NL.IMRO.0870.05BP1150KDMolenk25-VA01)

 

Het plan voorziet in het veranderen/uitbreiden van de winkel aan de Molenkade 25 in Dussen en de realisatie van kantoren en 4 appartementen op de hoek Molenkade/Groot Zuideveld.

Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

 

U kunt het besluit hogere grenswaarde en het vastgestelde bestemmingsplan bekijken tot en met 7 november 2019

Het besluit hogere grenswaarde en het bestemmingsplan liggen ter inzage van donderdag 26 september 2019 tot en met donderdag 7 november 2019. U kunt de stukken op 2 manieren bekijken:

 • 1.

  U maakt een afspraak om het besluit hogere grenswaarde en het bestemmingsplan te bekijken op het gemeentehuis, Sportlaan 170 in Almkerk. U kunt een afspraak maken via 0183 – 51 61 00.

 • 2.

  U bekijkt het besluit hogere grenswaarde en het bestemmingsplan digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

U kunt in beroep gaan als u belanghebbende bent

U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt alleen in beroep gaan:

 • 1.

  als u het niet eens bent met een wijziging die bij de vaststelling is aangebracht; of

 • 2.

  als u op tijd uw zienswijze heeft gegeven bij de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan of bij burgemeester en wethouders waar het gaat over het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden; of

 • 3.

  als u kunt bewijzen dat u niet in staat was om uw zienswijze op tijd te geven bij de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan of bij burgemeester en wethouders waar het gaat over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden.

 

U kunt tot en met donderdag 7 november 2019 in beroep gaan

U gaat in beroep door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u in beroep gaat bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

 

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Raad van State in Den Haag

Het besluit tot vaststelling treedt de dag, na afloop van de beroepstermijn, in werking. Ons besluit blijft dus geldig totdat de rechter heeft besloten over uw beroep. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit moet dan wel binnen de beroepstermijn. Voor het vragen van een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.