Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Ontwerpvergunning Lange Pad 1 te Genderen

Publicatiedatum:
woensdag 30 oktober 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraagGemeente Altena - Ontwerpvergunning Lange Pad 1 te Genderen

Het college maakt bekend dat deze ontwerpvergunning ter inzage ligt. Het gaat om het brandveilig gebruiken van de Bed en Breakfast voorziening op het perceel Lange Pad 1 te Genderen.

Gevraagd is vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

 

Brandveilig gebruik

brandveilig gebruiken van de Bed en Breakfast voorziening

 

Dit plan ligt ter inzage vanaf vrijdag 1 november 2019 tot en met donderdag 12 december 2019.

U kunt dit plan bekijken tot en met donderdag 12 december 2019 U kunt het plan met alle gegevens inzien op het gemeentehuis (Sportlaan 170 in Almkerk).

Hiervoor moet u wel een afspraak maken. U kunt een afspraak maken via www.gemeentealtena.nl of via 0183 – 51 61 00.

U kunt tot en met donderdag 12 december 2019 ook uw mening (zienswijze) geven

Dit kan op 2 manieren:

1. U stuurt een brief naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5, 4285 ZG Almkerk.

2. U geeft uw mening in een gesprek. U belt met ing. E. Dirksen voor een afspraak via 0183 – 51 65 02 of via e.dirksen@gemeentealtena.nl.

 

Bezwaar maken tegen de definitieve vergunning is alleen mogelijk als u ook een reactie heeft ingebracht op de ontwerpvergunning.