Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Andel: Burg. van der Schansstraat 22, 4281 LJ

Publicatiedatum:
donderdag 14 november 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingGemeente Altena - Besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Andel: Burg. van der Schansstraat 22, 4281 LJ

Burgemeester en wethouders van de gemeente Altena hebben besloten de beslistermijn van de volgende omgevingsvergunning te verlengen:

 

  • 1.

    Andel: Burg. van der Schansstraat 22, 4281 LJ, herbouw restaurant en uitbreiding naar 3 appartementen (OV20190024); verzonden op 5 november 2019.

     

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken als u belanghebbende bent

U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt dan schriftelijk bezwaar maken. U moet dit doen binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit. In uw brief zet u uw naam, adres, de datum, het besluit, waarom u het niet eens bent met het besluit. U stuurt uw brief naar: college van burgemeester en wethouders, Postbus 5, 4286 ZG Almkerk.

 

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in Breda

Ons besluit blijft geldig totdat we een besluit hebben genomen over uw bezwaarschrift. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Dit kan alleen als u ook een bezwaarschrift heeft opgestuurd. Wilt u meer weten over hoe u een voorlopige voorziening aanvraagt? Kijk dan op www.gemeentealtena.nl/bezwaar of bel naar (0183) 51 61 00.

 

U kunt een vergunning binnen 6 weken bekijken

De 6 weken gaan in na de verzenddatum van het besluit. U kunt de vergunningen bekijken in het gemeentehuis, Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk. Maak hiervoor eerst een afspraak via (0183) 51 61 00.