Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Ontwerpbeschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure Giessen: Bedrijvenstraat 2a

Publicatiedatum:
woensdag 20 november 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraagGemeente Altena - Ontwerpbeschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure Giessen: Bedrijvenstraat 2a

Burgemeester en wethouders van de gemeente Altena zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, vergunning te verlenen voor:

 

  • 1.

    Giessen: Bedrijvenstraat 2a, Bostik Nederland BV (op verzoek vervangen voorschriften met betrekking tot opslag, vergunning Wabo dd. 12-07-2016).

 

Inzien

U kunt de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken inzien van tot en met donderdag 26 december 2019. U kunt hiervoor een afspraak maken via 0183 – 51 61 00.

Zienswijze

Binnen de inzage termijn kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Postbus 75, 5000 AB, Tilburg of digitaal naar info@omwb.nl.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.