Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Ontwerp Vergunning Bedrijvenstraat 2a Giessen

Publicatiedatum:
woensdag 27 november 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraagGemeente Altena - Ontwerp Vergunning Bedrijvenstraat 2a Giessen

Het college maakt bekend dat deze ontwerpvergunning ter inzage ligt. Het gaat om het verzoek voor het aanpassen van milieuvoorschriften op het perceel Bedrijvenstraat 2 a in Giessen.

Gevraagd is vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

 

Milieu

verzoek vervangen voorschriften met betrekking tot opslag die zijn opgenomen in de Omgevingsvergunning van 12 juli 2016.

 

Dit plan ligt ter inzage vanaf vrijdag 29 november 2019 tot en met donderdag 9 januari 2020.

 

U kunt dit plan bekijken tot en met donderdag 9 januari 2020

U kunt het plan met alle gegevens inzien op het gemeentehuis, Sportlaan 170 in Almkerk.

Hiervoor moet u wel een afspraak maken. U kunt een afspraak maken via www.gemeentealtena.nl of via 0183 – 51 61 00.

 

U kunt tot en met donderdag 9 januari 2020 ook uw mening (zienswijze) geven

Dit kan op 2 manieren:

1. U stuurt een brief naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5, 4286 ZG Almkerk.

2. U geeft uw mening in een gesprek. U belt met ing. E. Dirksen voor een afspraak via 0183 – 51 65 02 of via e.dirksen@gemeentealtena.nl.

 

Bezwaar maken tegen de definitieve vergunning is alleen mogelijk als u ook een reactie heeft ingebracht op de ontwerp vergunning