Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Ontwerp vergunning Vijcie 18 Sleeuwijk

Publicatiedatum:
woensdag 4 december 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraagGemeente Altena - Ontwerp vergunning Vijcie 18 Sleeuwijk

Het college maakt bekend dat deze ontwerpvergunning ter inzage ligt. Het gaat om het bouwen van een loods voor het transporteren, op- en overslaan van vetten en oliën op het perceel Vijcie 18 in Sleeuwijk.

Gevraagd is vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

 

Bouwen

loods bouwen

Milieu

oprichten van een inrichting voor het transporteren, op- en overslaan van vetten en oliën

 

Dit plan ligt ter inzage vanaf vrijdag 6 december 2019 tot en met donderdag 16 januari 2020.

 

U kunt dit plan bekijken tot en met donderdag 16 januari 2020

U kunt het plan met alle gegevens inzien op het gemeentehuis, Sportlaan 170 in Almkerk.

Hiervoor moet u wel een afspraak maken. U kunt een afspraak maken via www.gemeentealtena.nl of via 0183 – 51 61 00.

 

U kunt tot en met donderdag 16 januari 2020 ook uw mening (zienswijze) geven

Dit kan op 2 manieren:

1. U stuurt een brief naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5, 4286 ZG Almkerk.

2. U geeft uw mening in een gesprek. U belt met de heer E. Dirksen voor een afspraak via 0183 - 51 65 02 of via e.dirksen@gemeentealtena.nl.

 

Bezwaar maken tegen de definitieve vergunning is alleen mogelijk als u ook een reactie heeft ingebracht op de ontwerp vergunning.