Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Vaststelling bestemmingsplan “Giessen- Rijswijk Burgstraat 2 Giessen-2018”

Publicatiedatum:
donderdag 23 januari 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannenGemeente Altena - Vaststelling bestemmingsplan “Giessen- Rijswijk Burgstraat 2 Giessen-2018”

Logo Altena

De burgemeester en wethouders van de gemeente Altena maken bekend dat op 17 december 2019 het bestemmingsplan hieronder gewijzigd is vastgesteld:

 

 • 1.

  Bestemmingsplan Giessen- Rijswijk Burgstraat 2 Giessen-2018 (NL.IMRO.1959.GieBP023Burgstr2-VG01). Het plan maakt het mogelijk dat een uitbreiding van de parkeerruimte voor het bedrijf mogelijk is. De huidige bestemming op het perceel waar de parkeerplaats is voorzien heeft de bestemming ‘wonen’. Deze uitbreiding is benodigd ten behoeve van een uitbreiding van de opslagruimte op het bedrijf. Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

 

Bij de vaststelling zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

 

Nr.

 

1

Toelichting: De paragraaf parkeren is aangepast.

2

Toelichting: Een Aeriusberekening is toegevoegd, waarmee de stikstofuitstoot op Natura 2000 gebieden mee inzichtelijk gemaakt is

 

Crisis- en herstelwet

Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

 

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan bekijken tot en met 5 maart 2020

Het bestemmingsplan ligt ter inzage van donderdag 23 januari 2020 tot en met donderdag 5 maart 2020. U kunt het bestemmingsplan op 2 manieren bekijken:

 • 1.

  U maakt een afspraak om het bestemmingsplan te bekijken op het gemeentehuis (Sportlaan 170 in Almkerk). U kunt een afspraak maken via (0183) 516100.

 • 2.

  U bekijkt het bestemmingsplan digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

U kunt in beroep gaan als u belanghebbende bent

U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt alleen in beroep gaan:

 • 1.

  als u het niet eens bent met een wijziging die bij de vaststelling is aangebracht; of

 • 2.

  als u op tijd uw zienswijze heeft gegeven bij de gemeenteraad; of

 • 3.

  als u kunt bewijzen dat u niet in staat was om uw zienswijze op tijd te geven bij de gemeenteraad.

 

U kunt tot en met donderdag 5 maart 2020 in beroep gaan

U gaat in beroep door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u in beroep gaat bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

 

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Raad van State in Den Haag

Het besluit tot vaststelling treedt de dag, na afloop van de beroepstermijn, in werking. Ons besluit blijft dus geldig totdat de rechter heeft besloten over uw beroep. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit moet dan wel binnen de beroepstermijn. Voor het vragen van een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

Almkerk 22 januari 2020