Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van de burgemeester van de gemeente Altena houdende regels omtrent de aanwijzing van het Digitaal Opkopers Register (DOR)

Publicatiedatum:
dinsdag 25 februari 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de burgemeester van de gemeente Altena houdende regels omtrent de aanwijzing van het Digitaal Opkopers Register (DOR)

De burgemeester van de gemeente Altena,

 

Overwegende dat:

 

  • Het voor de aanpak van heling gewenst is om gebruikte of ongeregelde goederen van handelaren te controleren;

  • Artikel 2:67, lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Altena bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register;

  • Artikel 2, lid 2, van het Uitvoeringsbesluit van artikel 437, lid 1, van het Wetboek van strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door de namens de burgemeester gewaarmerkt register;

  • Het door de politie ontwikkelde Digitaal Opkopers Register (DOR) is gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd. Zodra een opkoper een gestolen goed hierin registreert wordt hier direct melding van gemaakt. Dit zorgt ervoor dat heling op een effectieve wijze wordt tegen gegaan;

  • Dat het daarom wenselijk is het DOR middels aanwijzing te waarmerken als register zoals bedoeld in artikel 2:67 lid 1 APV (verkoopregister) en in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (inkoopregister) zodat handelaren daarin aantekening houden van gebruikte en ongeregelde goederen;

Gelet op:

 

  • Artikel 2:67, lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Altena;

  • Artikel 437, lid 1, van het Wetboek van Strafrecht;

  • Artikel 2, lid 2, van het Uitvoeringsbesluit van artikel 437 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht.

 

Besluit:

  • Dat het Digitaal Opkopers Register wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikt en ongeregelde goederen zoals bedoeld in artikel 2 ,lid 2, van het Uitvoeringsbesluit van artikel 437 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2:67, lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Altena;

Dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgende op die van openbare bekendmaking.

Vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Altena op17 februari 2020

De burgemeester,

Drs. E.B.A. Lichtenberg MCM