Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Wijziging arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Publicatiedatum:
vrijdag 6 maart 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingWijziging arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

In de vergadering van 18 december 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant het volgende besloten:

 

 • 1.

  Om na de eerder verleende instemming door het Georganiseerd Overleg, de variabele toelage onregelmatige dienst zoals opgenomen in de Regeling vergoedingen brandweerpersoneel in de 24-uursdienst en personeel in roosterdienst GMK (art. 20:2:0:1) van het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (RAVMWB) met ingang van 1 januari 2020 om te zetten in vaste toelage onregelmatige dienst (TOD), overeenkomstig bijlage 1 bij dit voorstel.

 

 • 2.

  Om de reisregeling Binnenland met ingang van 1 januari 2020 op te nemen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (RAVMWB) overeenkomstig bijlage 2 bij dit voorstel.

 

 • 3.

  Om de na de eerder verkregen instemming van de Ondernemingsraad de procedureregeling functiebeschrijving en –waardering met ingang van 1 januari 2020 op te nemen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (RAVMWB) overeenkomstig bijlage 3 bij dit voorstel.

 

 • 4.

  Om de door het LOGA aangekondigde wijziging van de arbeidsvoorwaarden in de circulaire van 25 juli 2019 (TAZ/U201900624) per 1 juli 2019 op te nemen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant overeenkomstig bijlage 4 bij dit voorstel.

 

 • 5.

  Om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de (circulaire van 16 september 2019 (TAZ/U201900565) per 1 oktober 2019, 1 januari 2020, per 1 juli 2020 en 1 oktober 2020 op te nemen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant overeenkomstig bijlage 5 en 5a bij dit voorstel.

 

Namens het Dagelijks Bestuur,

de voorzitter, T. Weterings

de secretaris, J. Trijselaar