Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Kennisgeving van het vervallen verklaren van diverse subsidieregelingen

Publicatiedatum:
woensdag 25 maart 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatieGemeente Altena - Kennisgeving van het vervallen verklaren van diverse subsidieregelingen

Het college van burgemeester en wethouders van Altena hebben op 17 maart 2020 vastgesteld: het “Besluit tot vervallenverklaring van diverse subsidieregelingen”.

Het besluit houdt in dat de volgende beleidsregels/subsidieregeling vervallen zijn verklaard:

a.

 • 1.

  de Beleidsregel amateurkunst, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Aalburg op 1-5-2010;

 • 2.

  de Subsidieregeling amateurkunst, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Werkendam op 21-1-2011;

 • 3.

  de Subsidieregeling amateuristische muziekbeoefening, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 1-7-2012;

 

b.

 • 1.

  de Subsidieregeling stimulering kunst- en cultuuruitingen, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Werkendam op 21-1-2011;

 • 2.

  de Subsidieregeling culturele podia en instellingen, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 1-12-2014;

 

c.

1. de Subsidieregeling Muziekwijzer Altena, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 4-7-2014;

 

d.

1. de Subsidieregeling kunstzinnig onderwijs, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 1-12-2014;

 

e.

 • 1.

  de Voorschriften subsidie sport, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Aalburg op 1-4-2008;

 • 2.

  de Subsidieregeling sportbeoefening, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Werkendam op 1-1-2017;

 • 3.

  de Subsidieregeling amateuristische sportbeoefening, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 1-12-2014;

   

f.

 • 1.

  de Subsidieregeling ouderenwerk, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Werkendam op 1-1-2017;

 • 2.

  de Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 1-7-2012;

   

g.

 • 1.

  de Voorschriften subsidie jeugd- en jongerenwerk, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Aalburg op 1-4-2008;

 • 2.

  de Subsidieregeling timmerdorpen, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Werkendam op 1-1-2017;

 

h.

 • 1.

  de Voorschriften subsidie preventie, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Aalburg op 1-4-2008;

 • 2.

  de Subsidieregeling EHBO-verenigingen, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Werkendam op 1-1-2017;

 • 3.

  de Subsidieregeling EHBO, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 1-12-2014;

   

i.

1. de Subsidieregeling burgerparticipatie, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 1-12-2014;

 

j.

1. de Voorschriften subsidie incidenteel, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Aalburg op 1-4-2008;

2. de Subsidieregeling incidentele subsidies, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 1-12-2014;

 

k.

1. de Subsidieregeling waarderingssubsidies, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 1-12-2014;

 

l.

1. de Voorschriften subsidie leefbaarheid, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Aalburg op 1-4-2008;

2. Subsidieregeling Oranjeverenigingen, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 1-12-2014;

 

m.

1. de Subsidieregeling waarderingssubsidies, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 1-12-2014;

 

n.

1. de Subsidieregeling scouting, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Werkendam op 1-1-2017;

2. de Subsidieregeling scouting, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 1-12-2014;

 

o.

1. de Voorschriften subsidie gemeenschapscentra, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Aalburg op 1-4-2008;

 

p.

1. de Subsidieregeling jubileumsubsidies, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem;

 

q.

1. de Subsidie bibliotheekwerk, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Aalburg op 7-4-2008;

2. de Subsidieregeling openbaar bibliotheekwerk, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 4-11-2014;

 

r.

1. de Subsidieregeling recreatieve en toeristische instelling, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 4-11-2014;

 

s.

1. de Voorschriften subsidie lokale omroep, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Aalburg op 1-4-2008;

2. de Subsidieregeling lokale omroep, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 26-6-2012;

 

t.

1. Subsidieregeling stimulering mantelzorg, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Werkendam op 1-1-2017;

 

u.

1. Voorschriften subsidie verkeer en vervoer, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Aalburg op 1-4-2008.

 

Ten aanzien van subsidies waarvoor vóór de vervallenverklaring van deze beleidsregels/subsidieregelingen een beschikking tot subsidieverlening is gegeven, blijven bovengenoemde beleidsregels/subsidieregelingen van kracht.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

Bovengenoemd besluit wordt elektronisch bekendgemaakt via een digitaal gemeenteblad. U vindt de officiële bekendmakingen op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ (Gemeenteblad, Altena). De bekendmakingen zijn ook te vinden via www.overheid.nl of op de gemeentelijke website www.gemeentealtena.nl.

Inzage

U kunt bovengenoemd besluiten vanaf vandaag ook kosteloos inzien in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 0183 - 51 61 00. Iedereen kan op verzoek tegen betaling een afschrift verkrijgen van een besluit.