Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent vervallenverklaring van diverse subsidieregelingen

Publicatiedatum:
donderdag 26 maart 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent vervallenverklaring van diverse subsidieregelingen

Het college van de gemeente Altena;

 

gelet op het bepaalde in artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling;

 

besluit :

 

 • I.

  vervallen te verklaren:

  • a.
   • 1.

    de Beleidsregel amateurkunst, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Aalburg op 1-5-2010;

   • 2.

    de Subsidieregeling amateurkunst, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Werkendam op 21-1-2011;

   • 3.

    de Subsidieregeling amateuristische muziekbeoefening, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 1-7-2012;

  • b.
   • 1.

    de Subsidieregeling stimulering kunst- en cultuuruitingen, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Werkendam op 21-1-2011;

   • 2.

    de Subsidieregeling culturele podia en instellingen, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 1-12-2014;

  • c.
   • 1.

    de Subsidieregeling Muziekwijzer Altena, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 4-7-2014;

  • d.
   • 1.

    de Subsidieregeling kunstzinnig onderwijs, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 1-12-2014;

  • e.
   • 1.

    de Voorschriften subsidie sport, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Aalburg op 1-4-2008;

   • 2.

    de Subsidieregeling sportbeoefening, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Werkendam op 1-1-2017;

   • 3.

    de Subsidieregeling amateuristische sportbeoefening, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 1-12-2014;

  • f.
   • 1.

    de Subsidieregeling ouderenwerk, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Werkendam op 1-1-2017;

   • 2.

    de Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 1-7-2012;

  • g.
   • 1.

    de Voorschriften subsidie jeugd- en jongerenwerk, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Aalburg op 1-4-2008;

   • 2.

    de Subsidieregeling timmerdorpen, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Werkendam op 1-1-2017;

  • h.
   • 1.

    de Voorschriften subsidie preventie, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Aalburg op 1-4-2008;

   • 2.

    de Subsidieregeling EHBO-verenigingen, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Werkendam op 1-1-2017;

   • 3.

    de Subsidieregeling EHBO, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 1-12-2014;

  • i.
   • 1.

    de Subsidieregeling burgerparticipatie, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 1-12-2014;

  • j.
   • 1.

    de Voorschriften subsidie incidenteel, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Aalburg op 1-4-2008;

   • 2.

    de Subsidieregeling incidentele subsidies, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 1-12-2014;

  • k.
   • 1.

    de Subsidieregeling waarderingssubsidies, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 1-12-2014;

  • l.
   • 1.

    de Voorschriften subsidie leefbaarheid, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Aalburg op 1-4-2008;

   • 2.

    Subsidieregeling Oranjeverenigingen, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 1-12-2014;

  • m.
   • 1.

    de Subsidieregeling waarderingssubsidies, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 1-12-2014;

  • n.
   • 1.

    de Subsidieregeling scouting, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Werkendam op 1-1-2017;

   • 2.

    de Subsidieregeling scouting, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 1-12-2014;

  • o.
   • 1.

    de Voorschriften subsidie gemeenschapscentra, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Aalburg op 1-4-2008;

  • p.
   • 1.

    de Subsidieregeling jubileumsubsidies, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem;

  • q.
   • 1.

    de Subsidie bibliotheekwerk, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Aalburg op 7-4-2008;

   • 2.

    de Subsidieregeling openbaar bibliotheekwerk, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 4-11-2014;

  • r.
   • 1.

    de Subsidieregeling recreatieve en toeristische instelling, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 4-11- 2014;

  • s.
   • 1.

    de Voorschriften subsidie lokale omroep, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Aalburg op 1-4-2008;

   • 2.

    de Subsidieregeling lokale omroep, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Woudrichem op 26-6-2012;

  • t.
   • 1.

    Subsidieregeling stimulering mantelzorg, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Werkendam op 1-1-2017;

  • u.
   • 1.

    Voorschriften subsidie verkeer en vervoer, vastgesteld door het college van de voormalige gemeente Aalburg op 1-4-2008;

     

 • II.

  dat ten aanzien van subsidies waarvoor vóór de vervallenverklaring van de onder I.

  genoemde beleidsregels of subsidieregelingen een beschikking tot subsidieverlening is gegeven, de onder I. genoemde beleidsregels of subsidieregelingen van kracht blijven.

   

 • III.

  dit besluit in werking te laten treden met ingang van de dag na bekendmaking.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 17 maart 2020.

De secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de voorzitter,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM