Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Kennisgeving vastgesteld besluit

Publicatiedatum:
woensdag 1 april 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatieGemeente Altena - Kennisgeving vastgesteld besluit

De burgemeester van de gemeente Altena heeft op 10 maart 2020 een besluit vastgesteld met betrekking tot de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang. Met het besluit worden de burgemeestersbevoegdheden voor het opleggen van een crisismaatregel onder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, en een inbewaringstelling onder de Wet zorg en dwang, gemandateerd aan de wethouders van de gemeente Altena. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag volgende op de dag van openbare bekendmaking.

 

Bovengenoemd besluit is elektronisch bekendgemaakt via een digitaal gemeenteblad. U vindt de officiële bekendmakingen op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ (Gemeenteblad, Altena). De bekendmakingen zijn ook te vinden via www.overheid.nl  of op de gemeentelijke website www.gemeentealtena.nl.

 

U kunt bovengenoemde besluiten vanaf vandaag ook kosteloos inzien in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak via telefoon: 0183 - 51 61 00. Iedereen kan op verzoek tegen betaling een afschrift verkrijgen van een besluit.