Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Ontheffing hogere grenswaarden Kerkeinde 2 in Sleeuwijk

Publicatiedatum:
woensdag 8 april 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatieGemeente Altena - Ontheffing hogere grenswaarden Kerkeinde 2 in Sleeuwijk

Het college maakt bekend dat het ontwerpbesluit ontheffing hogere grenswaarden ter inzage ligt. Het gaat om het vaststellen van een hogere grenswaarde voor het wegverkeerslawaai als bedoeld in de Wet geluidhinder. Er zijn plannen om aan Kerkeinde 2 in Sleeuwijk twee woningen te bouwen. Voor beide woningen wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden maar wordt onder de maximale ontheffingswaarde gebleven. Tegen het terugbrengen van de overdrachts- en bronmaatregelen zijn overwegende bezwaren, waardoor conform artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder om een hogere grenswaarde wordt verzocht. 

Het ontwerpbesluit van de ontheffing hogere grenswaarden ligt ter inzage vanaf donderdag 9 april 2020 tot en met woensdag 20 mei 2020.

U kunt de documenten bekijken tot en met 20 mei 2020

Dat kan op 2 manieren:

U kunt tot en met 20 mei 2020 ook uw zienswijzen geven

Dat kan op 2 manieren:

  • 1.

    U stuurt een brief naar het college van burgemeester en wethouders: Postbus 5, 4286 ZG Almkerk.

  • 2.

    U geeft uw inspraakreactie in een gesprek. U belt met de heer T. Verschure voor een afspraak via 0183 – 51 68 27.