Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Kennisgeving van het vervallen verklaren van diverse subsidieverordeningen

Publicatiedatum:
woensdag 29 april 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatieGemeente Altena - Kennisgeving van het vervallen verklaren van diverse subsidieverordeningen

De raad van de gemeente Altena heeft op 14 april 2020 besloten vervallen te verklaren:

  • 1.

    de Subsidieverordening individueel muziekonderwijs, vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Aalburg op 13 juli 2010;

  • 2.

    de Subsidieverordening muziekonderwijs gemeente Werkendam 2015, vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Werkendam op 26 mei 2015;

  • 3.

    de Verordening investeringssubsidies en onderhoudsbijdragen buitensportverenigingen gemeente Woudrichem 2009, vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Woudrichem op 23 juni 2009.

 

Ten aanzien van subsidies waarvoor voor de vervallenverklaring van bovengenoemde verordeningen een beschikking tot subsidieverlening is gegeven, blijven bovengenoemde beleidsregels of subsidieregelingen van kracht. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Bovengenoemd besluit wordt elektronisch bekendgemaakt via een digitaal gemeenteblad. U vindt de officiële bekendmakingen op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ (Gemeenteblad, Altena). De bekendmakingen zijn ook te vinden via www.overheid.nl  of op de gemeentelijke website www.gemeentealtena.nl.

Inzien

U kunt bovengenoemd besluit vanaf vandaag ook kosteloos inzien in het gemeentehuis, Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk. Maak hiervoor een afspraak via telefoon: 0183 - 51 61 00.

Iedereen kan op verzoek tegen betaling een afschrift verkrijgen van een besluit.