Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Portefeuilleverdeling

Publicatiedatum:
donderdag 7 mei 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatieGemeente Altena - Portefeuilleverdeling

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

gelezen het voorstel

 

besluit:

  • 1.

    de verdeling van de portefeuilles

  • 2.

    de volgorde van waarneming van de burgemeester als loco-burgemeester en

  • 3.

    de verdeling van de kernen

 

met ingang van april 2020 als volgt vast te stellen:

Burgemeester Egbert Lichtenberg

Portefeuille:

Openbare orde

Regionale samenwerking en externe betrekkingen

Veiligheid

Handhaving

Toezicht

Integriteit

Juridische zaken

Burgerzaken

Communicatie

Horecabeleid

Wethouder Matthijs van Oosten

1e loco-burgemeester

Portefeuille:

Economie, maritieme maintenance en landbouw

Arbeidsmarkt en arbeidsmigranten

Water

Inkoop en aanbesteding

Kerngericht Werken

Bestuurlijke zaken en bestuurlijke vernieuwing

Lokale omroep

Manifest ‘Kracht van Altena’

Kernen:

-Drongelen

-Dussen

-Veen

-Woudrichem/Oudendijk

Wethouder Peter van der Ven

2e loco-burgemeester

Portefeuille:

Omgevingswet en ruimtelijke plannen

Gemeentelijk vastgoed

Onderwijs, inclusief huisvesting (IHP)

Sport

Gezondheid

P&O

Kernen:

-Giessen/Rijswijk

-Sleeuwijk

-Uitwijk/Waardhuizen

Wethouder Hans Tanis

3e loco-burgemeester

Portefeuille:

Dienstverlening

Informatisering en automatisering

Financiën

Grondzaken

Wonen

Bedrijventerreinen

Facilitaire Zaken

Subsidiebeleid, fondsenwerving

Leerlingenvervoer

Kleinschalig collectief vervoer

Mobiliteit, inclusief A27

Kernen:

-Andel

-Nieuwendijk

-Wijk en Aalburg

Wethouder Paula Jorritsma-Verkade

4e loco-burgemeester

Portefeuille:

Zorg en welzijn, Participatiewet, Wmo, Jeugdwet

Jongerenwerk

Ouderenbeleid

Dierenwelzijn

Cultuur en Erfgoed

Monumenten en Archeologie

Kernen:

-Almkerk

-Uppel

-Eethen

-Genderen

-Hank

Wethouder Roland van Vugt

5e loco-burgemeester

Portefeuille:

Duurzaamheid en milieu

Afval/grondstoffen

Recreatie en toerisme

Altena-marketing/promotie

Evenementen 

Natuur en landschap

Beheer openbare ruimte

Kernen:

-Babyloniënbroek

-Meeuwen

-Werkendam.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 april 2020,