Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena- Vaststelling wijzigingsplan “Nieuwe Banne Uitbreiding”

Publicatiedatum:
woensdag 3 juni 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannenGemeente Altena- Vaststelling wijzigingsplan “Nieuwe Banne Uitbreiding”

Logo Altena

De burgemeester en wethouders van de gemeente Altena maken bekend dat op 26 mei 2020 het wijzigingsplan hieronder is vastgesteld: 

 

- Wijzigingsplan Nieuwe Banne Uitbreiding (NL.IMRO.1959.SleWP037nieuwbanne-VG01) Aan de oostzijde van het plangebied ligt een B-watergang. Het is verplicht om langs deze sloot een onderhoudspad van 5 meter vrij te laten. Het college is bevoegd om het bestemmingsplan hierop aan te passen.

 

Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

 

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan bekijken tot en met 16 juli 2020

 

Het bestemmingsplan ligt van donderdag 4 juni tot en met donderdag 16 juli 2020 ter inzage. U kunt het bestemmingsplan op 2 manieren bekijken:

U kunt in beroep gaan als u belanghebbende bent

 

 U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt alleen in beroep gaan:

- als u het niet eens bent met een wijziging die bij de vaststelling is aangebracht; of

- als u op tijd uw mening heeft gegeven bij het college; of

- als u kunt bewijzen dat u niet in staat was om uw mening op tijd te geven.

 

U kunt tot en met donderdag 16 juli in beroep gaan

 

U gaat in beroep door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Raad van State in Den Haag

 

Ons besluit blijft geldig totdat de rechter heeft besloten over uw beroep. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Almkerk 3 juni 2020