Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Ontwerp bestemmingsplan “Centrum Werkendam: Hoogstraat 59” en “Kern Werkendam: De Burcht”

Publicatiedatum:
woensdag 24 juni 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijkGemeente Altena - Ontwerp bestemmingsplan “Centrum Werkendam: Hoogstraat 59” en “Kern Werkendam: De Burcht”

Het college maakt bekend dat de volgende ontwerp bestemmingsplannen ter inzage liggen. Het gaat om:

 • 1.

  Bestemmingsplan Centrum Werkendam: Hoogstraat 59 (NL.IMRO.1959.WerBP011Hoogstr59-ON01) Dit plan maakt het mogelijk dat er aan de Hoogstraat 59 te Werkendam een langzaamverkeersverbinding gerealiseerd kan worden, met daarboven één appartement. Het huidige pand wordt daarvoor gesloopt.

 • 2.

  Bestemmingsplan Kern Werkendam: De Burcht (NL.IMRO.1959.WerBP001DeBurcht-ON01) Dit plan maakt de bouw van 53 woningen mogelijk.

Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

De plannen liggen ter inzage vanaf donderdag 25 juni 2020 tot en met woensdag 5 augustus 2020.

U kunt de documenten bekijken tot en met 5 augustus 2020

Dat kan op 2 manieren:

 • 1.

  U maakt een afspraak om de documenten te bekijken op het gemeentehuis (Sportlaan 170 in Almkerk). U kunt een afspraak maken via (0183) 516100.

 • 2.

  U bekijkt de documenten digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt tot en met 5 augustus 2020 ook uw zienswijze geven

Dat kan op 2 manieren:

 • 1.

  U stuurt een brief naar de gemeenteraad: Postbus 5, 4286 ZG Almkerk, met uw zienswijze.

 • 2.

  U geeft uw zienswijze in een gesprek binnen de zienswijze termijn. U belt hiervoor met mw. N. de Keijzer via (0183) 516809. Bij haar afwezigheid neemt u contact op met mw R. de Graaf via (0183) 516808.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai

In het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan “Kern Werkendam: De Burcht” is een akoestisch onderzoek uitgevoerd vanwege o.a. het wegverkeerslawaai van de Sigmondstraat en de Sasdijk.

Uit het akoestische onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, zoals bepaald in artikel 83 Wet Geluidhinder, voor één woning, overschreden wordt met 2 dB, als gevolg van het wegverkeer op de Sigmondstraat. Het betreft de patiowoning (P5) aan de zuid-west zijde van het plangebied.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid op grond van artikel 83, voor de te realiseren woning, ontheffing te verlenen tot 63 dB. Burgemeester en wethouders zijn voornemens ontheffing te verlenen voor de woning tot 50 dB.

Het ontwerpbesluit tot het verlenen van de hogere waarde ligt tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan van donderdag 25 juni 2020 tot en met 5 augustus 2020 ter inzage met de mogelijkheid zienswijzen kenbaar te maken bij burgemeester en wethouders van Altena, Postbus 5, 4286 ZG te Almkerk.