Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena – Besluit omtrent het vaststellen van de naam ‘De Lankert’ in Eethen

Publicatiedatum:
maandag 29 juni 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Altena – Besluit omtrent het vaststellen van de naam ‘De Lankert’ in Eethen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena heeft op 16 mei 2020 de naam ‘De Lankert’ in Eethen vastgesteld. Deze naam geldt voor het gebied aan de Nieuwe Steeg en Molensteeg te Eethen dat binnenkort ingericht wordt als wandelbos en voor het aangrenzende sportcomplex.

Besluit inzien

Het naambesluit met bijbehorende situatietekening ligt tot en met 10 augustus 2020 ter inzage. U kunt het besluit bekijken in het gemeentehuis, Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk. Maak hiervoor eerst een afspraak via 0183-51 61 00 met K.H.D. van de Water-van Gammeren.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen ons besluit

De 6 weken gaan in op de dag na de datum die bovenaan deze brief staat.

In uw bezwaarschrift zet u:

  • uw naam en adres,

  • de datum van uw bezwaarschrift,

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van deze brief),

  • de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit,

  • uw handtekening.

Uw bezwaarschrift stuurt u aan de gemeente Altena, postbus 5, 4286 ZG Almkerk.

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in Breda

Het duurt even voor we een beslissing nemen over uw bezwaarschrift. Ondertussen blijft ons besluit waartegen u bezwaar maakt wel geldig. Is dat voor u een probleem, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Dat is een regeling voor de periode dat uw bezwaarschrift nog bij ons in behandeling is.

 

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Breda, sector Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.

U betaalt kosten als u vraagt om een voorlopige voorziening (griffierecht). Op http://www.rechtspraak.nl/

leest u er meer over.

 

Almkerk,