Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Publicatie ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied - Provincialeweg Noord tussen 47 en 49”

Publicatiedatum:
donderdag 30 juli 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannenPublicatie ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied - Provincialeweg Noord tussen 47 en 49”

Logo Altena

Het college maakt bekend dat het volgende ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt.

Het gaat om:

Bestemmingsplan “Buitengebied - Provincialeweg Noord tussen 47 en 49” (NL.IMRO.0874.BuiBP038PWN4749-ON01)

Dit nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk dat er een woning gebouwd kan worden op het perceel Provincialeweg Noord tussen 47 en 49.

 

Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Dit plan ligt ter inzage vanaf donderdag 30 juli 2020 tot en met woensdag 2 september 2020.

U kunt de documenten bekijken tot en met 2 september 2020.

Dat kan op 2 manieren:

 • 1.

  U maakt een afspraak om de documenten te bekijken op het gemeentehuis (Sportlaan 170 in Almkerk). U kunt een afspraak maken via (0183) 516100.

 • 2.

  U bekijkt de documenten digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl.

   

U kunt tot en met 2 september 2020 ook uw zienswijze geven.

Dat kan op 2 manieren:

 • 1.

  U stuurt een brief naar de gemeenteraad: Postbus 5, 4286 ZG Almkerk, met uw zienswijze.

2. U geeft uw zienswijze in een gesprek binnen de zienswijze termijn. U belt met Arthur de Vries voor een afspraak via (0183) 516830.

 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai

In het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan “Buitengebied - Provincialeweg Noord tussen 47 en 49” is een akoestisch onderzoek uitgevoerd vanwege het wegverkeerslawaai van de Provincialeweg Noord te Almkerk.

Uit het akoestische onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, zoals bepaald in artikel 83 Wet Geluidhinder, voor de woning overschreden wordt. Bij de woning bedraagt de geluidsbelasting maximaal 53 dB.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid op grond van artikel 83 voor de te realiseren woning ontheffing te verlenen tot 58 dB. Burgemeester en wethouders zijn voornemens ontheffing te verlenen tot 53 dB voor de woning.

De ontwerpbesluit tot het verlenen van de hogere waarde ligt tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan van 30 juli 2020 tot en met 2 september 2020 ter inzage met de mogelijkheid zienswijzen kenbaar te maken bij burgemeester en wethouders van Altena, Postbus 5, 4286 ZG te Almkerk.

Almkerk, 29 juni 2020

Beleidsmedewerker Omgeving & Vastgoed, gemeente Altena

Namens deze:

 

Dhr. A. de Vries

Altena, 29 juni 2020