Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - kennisgeving - Aanwijzingsbesluit secretaris en loco-secretarissen gemeente Altena 2020

Publicatiedatum:
maandag 7 september 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie Overige overheidsinformatieGemeente Altena - kennisgeving - Aanwijzingsbesluit secretaris en loco-secretarissen gemeente Altena 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena heeft op 25 augustus 2020 vastgesteld: het “Aanwijzingsbesluit secretaris en loco-secretarissen gemeente Altena 2020”. In dit besluit wordt, in verband met de gewijzigde Gemeentewet, de secretaris aangewezen en de loco-secretarissen, op grond van de artikelen 102 en 1o6 van de Gemeentewet. Ook wordt een eerder benoemingsbesluit tot 2e loco-secretaris ingetrokken.

 

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking in het digitale Gemeenteblad van Altena. De aanwijzingsbesluiten werken terug tot 1 januari 2020.

 

Elektronische bekendmaking

Bovengenoemd besluit is elektronisch bekendgemaakt via het digitaal gemeenteblad van de gemeente Altena. U vindt de officiële bekendmaking op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ (Gemeenteblad, Altena).

De bekendmaking is ook te vinden via www.overheid.nl of op de gemeentelijke website www.gemeentealtena.nl.

 

Inzien

U kunt bovengenoemd besluit vanaf vandaag ook gratis inzien in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 0183 - 51 61 00. Iedereen kan op verzoek tegen betaling een kopie krijgen van het besluit.