Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Altena houdende regels omtrent artikel 13b Opiumwet (Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Altena)

Publicatiedatum:
maandag 7 september 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beleidsregels BeleidsregelsWijziging overgangsregeling Beleidsregels op grond van artikel 13b Opiumwet gemeente Altena

De burgemeester van de gemeente Altena maakt bekend dat hij op 18 augustus 2020 heeft besloten tot wijziging van de tekst van de overgangsregeling van de Beleidsregels op grond van artikel 13b Opiumwet gemeente Altena vanwege een foutieve datum.

De tekst van de overgangsregeling van de Beleidsregels op grond van artikel 13b Opiumwet gemeente Altena is als volgt vastgesteld:

Overgangsregeling

Overtredingen van artikel 13b Opiumwet voor 16 juli 2020 waarop een bestuurlijke reactie is gevolgd in de vorm van een schriftelijke waarschuwing of last onder bestuursdwang tot sluiting worden meegeteld als overtreding van artikel 13b Opiumwet als bedoeld in deze nieuwe beleidsregels.

 

Deze wijziging is met terugwerkende kracht ingegaan vanaf 16 juli 2020.

 

Elektronische bekendmaking

De bekendmaking is ook te vinden via www.overheid.nl of op de gemeentelijke website www.gemeentealtena.nl.

 

Inzien

U kunt de ‘Wijziging overgangsregeling Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Altena ook gratis inzien in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 0183 - 51 61 00. Iedereen kan op verzoek tegen betaling een afschrift verkrijgen van een besluit.

 

Vragen?

Neem dan gerust contact op met het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 0183 -51 61 00.