Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan

Publicatiedatum:
woensdag 13 februari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan

Logo Altena

Het college maakt bekend dat zij van plan is om een bestemmingsplan te maken.

Het gaat om:

 

  • 1.

    Buitengebied partiële herziening Meeuwensesteeg 1 te Meeuwen.

 

Dit plan maakt het mogelijk dat het agrarisch bedrijf wordt verplaatst en een agrarisch technisch handels- en mechanisatiebedrijf ter plaatse wordt mogelijk gemaakt.

 

Wij maken dit bekend op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

 

U kunt op dit moment nog geen stukken inzien of uw reactie geven op het plan. Dat zal gebeuren bij publicatie van het ontwerp van het bestemmingsplan.

 

Als het ontwerp van het bestemmingsplan klaar is maken wij dat bekend.

Dat doen wij op de volgende drie manieren:

1. op de gemeentepagina in het Het Kontakt

2. op de gemeentelijke website

3. in de Staatscourant

U kunt dan de documenten bekijken en uw mening geven over het plan.

 

Almkerk, 13 februari 2019

Burgemeester en wethouders gemeente Altena,