Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena – Besluit vaststelling hogere grenswaarde Giessen, Jagerspad 30, 4283 GM

Publicatiedatum:
woensdag 13 februari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling

Gemeente Altena – Besluit vaststelling hogere grenswaarde Giessen, Jagerspad 30, 4283 GM

Burgemeester en wethouders van Altena maken bekend dat zij het volgende besluit hebben genomen:

 

 

  • .

    Besluit vaststelling hogere grenswaarde Giessen, Jagerspad 30, 4283 GM.

    Gellet op de situatie en het uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat geluidreducerende maatregelen redelijkerwijs niet mogelijk zijn en dat het noodzakelijk is om hogere grenswaarden vast te stellen, één en ander zoals aangegeven in het besluit.

    Het vastgestelde besluit hogere waarde Wet geluidshinder ligt 6 weken van 14 februari 2019 tot en met 27 maart 2019 voor een ieder ter inzage.

     

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken als u belanghebbende bent

U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt dan schriftelijk bezwaar maken. U moet dit doen binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit. In uw brief zet u uw naam, adres, de datum, het besluit en waarom u het niet eens bent met het besluit. U stuurt uw brief naar: college van burgemeesters en wethouders, Postbus 5, 4286 ZG Almkerk.

 

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in Breda

Ons besluit blijft geldig totdat we een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct worden tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Dit kan alleen als u ook een bezwaarschrift heeft opgestuurd. Wilt u meer weten over hoe u een voorlopige voorziening aanvraagt? Kijk dan op www.gemeentealtena.nl/bezwaar of bel naar (0183) 51 61 00.

 

U kunt een vergunning binnen 6 weken bekijken

De 6 weken gaan in na de verzenddatum van het besluit. U kunt de vergunningen bekijken in het gemeentehuis, Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk. Maak hiervoor eerst een afspraak via (0183) 51 61 00.