Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Kornpad ong. (nabij nummer 3) te Dussen, aanplanten 40,4 hectare aan fruitbomen

Publicatiedatum:
woensdag 14 oktober 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen Ruimtelijke plannen en omgevingsdocumentenKornpad ong. (nabij nummer 3) te Dussen, aanplanten 40,4 hectare aan fruitbomen

Logo Altena

Het college maakt bekend dat deze ontwerpvergunning ter inzage ligt. Het gaat om het aanplanten van 40,4 hectare aan fruitbomen op de locatie Kornpad ong. (nabij nummer 3) te Dussen.

Gevraagd is vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

  • 1.

    werk of werkzaamheden uitvoeren;

  • 2.

    handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

 

De ontwerpvergunning ligt ter inzage vanaf 15 oktober 2020 tot en met 26 november 2020.

U kunt dit plan bekijken tot en met donderdag 26 november 2020

U kunt het plan met alle gegevens inzien op het gemeentehuis (Sportlaan 170 in Almkerk).

Hiervoor moet u wel een afspraak maken. U kunt een afsprak maken via www.gemeentealtena.nl of via (0183) 516100.

 

Ook kunt u het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1959.DusOV050KornpadNB3-ON01)

U kunt tot en met donderdag 26 november 2020 ook uw mening (zienswijze) geven

Dit kan op 2 manieren:

1. U stuurt een brief naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5, 4286 ET Almkerk.

2. U geeft uw mening in een gesprek. U belt met de heer Sewnundun of mevrouw Brosens voor een afspraak via 0183516100 of stuur een mail naar via info@gemeentealtena.nl.

 

Ik wijs u er wel op dat bezwaar maken tegen de definitieve vergunning alleen mogelijk is als u ook een reactie heeft ingebracht op de ontwerp vergunning

Almkerk, 15 oktober 2020