Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - kennisgeving verlenen alleenrecht aan de gemeente ‘s-Hertogenbosch aangaande de huishoudelijke afvalinzameling

Publicatiedatum:
woensdag 21 oktober 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking Andere besluiten van algemene strekkingGemeente Altena - kennisgeving verlenen alleenrecht aan de gemeente ‘s-Hertogenbosch aangaande de huishoudelijke afvalinzameling

Het college van burgemeester en wethouders van Altena heeft op grond van artikel 3 vierde lid van de Afvalstoffenverordening 2020 op 13 oktober 2020 aan, de gemeente ’s-Hertogenbosch, een alleenrecht verleend voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

gemeente Altena heeft een marktconsultatie gehouden om te verifiëren of grensoverschrijdende belangstelling bestaat voor de concrete opdracht die zij per 1 januari 2021 op basis van een alleenrecht wenst te vergeven aan de gemeente Den Bosch voor het – vanaf 1 januari 2021 – inzamelen van huishoudelijk afval op het grondgebied van de Gemeente Altena. Naar aanleiding van de publicatie van de marktconsultatie zijn er geen belanghebbenden geweest die binnen 20 kalenderdagen na publicatie een kort geding hebben aangespannen teneinde de verstrekking van deze concrete opdracht te voorkomen.

Bovengenoemde besluiten treden in werking met ingang van de dag na openbare bekendmaking.

Bovengenoemde besluiten zijn elektronisch bekendgemaakt via een digitaal gemeenteblad van de gemeente Altena. U vindt de officiële bekendmakingen op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ (Gemeenteblad, Altena).

De bekendmakingen zijn ook te vinden via www.overheid.nl of op de gemeentelijke website www.gemeentealtena.nl.

U kunt bovengenoemde besluiten vanaf vandaag ook kosteloos inzien in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak via telefoon: (0183) 51 61 00. Iedereen kan op verzoek tegen betaling een afschrift verkrijgen van een besluit.

Belanghebbenden, die het niet eens zijn met het besluit tot het verlenen van het alleenrecht aan de gemeente ’s-Hertogenbosch, kunnen daartegen, binnen zes weken na de dag van openbare bekendmaking in het digitale gemeenteblad, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5, 4286 ZG, Almkerk.

Almkerk, 15 oktober 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Altena