Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Beschikking Wabo Almkerk, Kerkstraat 6

Publicatiedatum:
donderdag 29 oktober 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling Andere vergunningenGemeente Altena - Beschikking Wabo Almkerk, Kerkstraat 6

Burgemeester en wethouders hebben besloten om vergunning te verlenen voor:

 

Adres

Omschrijving project

Kerkstraat 6 Almkerk

Berkman Energie Service B.V.

Omgevingsvergunning oprichten onbemand tankstation.

(olo nr.4459623)

U kunt de stukken inzien tot en met 10 december

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn tot en met donderdag 10 december te bekijken in het gemeentehuis, Sportlaan 170 te Almkerk. Maak hiervoor eerst een afspraak via 0183 – 51 61 00. De beschikking is gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

U kunt tot en met 10 december bezwaar maken

U kunt schriftelijk bezwaar maken. In uw brief zet u uw naam, adres, de datum, het besluit, waarom u het niet eens bent met het besluit. Uw bezwaar moet in tweevoud ingediend worden bij de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, postbus 90006, 4800 PA, Breda of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/DigiD.

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in Breda

Ons besluit blijft geldig totdat we een besluit hebben genomen over uw bezwaarschrift. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Dit verzoek kan worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, postbus 90110, 4800 RA, Breda. Wilt u meer weten over hoe u een voorlopige voorziening aanvraagt? Kijk dan op www.gemeentealtena.nl/bezwaar of bel naar 0183 - 51 61 00.